معرفی سریال

معرفی سریال

معرفی سیتکام It’s Always Sunny in Philadelphia؛ برادر دیوانه‌ی ساینفلد

معرفی سیتکام It’s Always Sunny in Philadelphia؛ برادر دیوانه‌ی ساینفلد

۲۰ مهر ۱۴۰۰

اگر قرار باشد بین یک روز زندگی در کنار شخصیت‌های داستان (It’s Always Sunny in Philadelphia) یا قرار گرفتن در مقابل یک تانک مسلح که قصد کشتنم را دارد یکی را انتخاب کنم، به قطع کشته شدن به وسیله‌ی تانک را انتخاب خواهم کرد چون بارها از ذره ذره نابود شدن توسط شخصیت‌های این داستان […]

بستن منو