گتافیکس به این نتیجه می‌رسد که زمان تحویل دادن دستور پخت معجون جادویی به یک کاهن جوان و قابل اعتماد فرارسیده‌است. به همین خاطر، او برای یافتن فرد واجد شرایط، سرتاسر سرزمین گل را به همراه آستریکس و اوبلیکس جستجو می‌کند و… آستریکس: راز معجون جادویی، انیمیشنی ماجرایی و کمدی، محصول سال ۲۰۱۸ کشور فرانسه […]