آرتور کوری، وارث پادشاهی زیر آب آتلانتیس که در انسان متولد شده است، برای جلوگیری از جنگ بین جهان‌های اقیانوس و خشکی به تلاشی می‌پردازد.