اد و لورن وارن، محققان پدیده های ماورالطبیعه، مسئولیت تحقیق در مورد پرونده ای را برعهده می گیرند که مظنون اصلی آن ادعا می کند، در زمان ارتکاب جنایت، جسمش به تسخیر یک شبح اهریمنی در آمده است و… فیلم احضار ۳: شیطان وادارم کرد، فیلمی ترسناک، رازآلود و مهیج، محصول سال ۲۰۲۱ کشورهای آمریکا […]