“ادی ادواردز” پسر جوانی است که آرزو دارد در رشته پرش با اسکی در المپیک زمستانی شرکت کند اما هیچکس او را جدی نمی گیرد. ادی با سرسختی و پشتکار فراوان جهانیان را تحت تاثیر قرار داد و در المپیک… ادی عقاب فیلمی بیوگرافی، کمدی ودرام محصول سال 2016 کشور انگلستان است و کارگردانی آن […]