یک برده فراری به شمال سفر می کند و با فردریک داگلاس و جان براون برخورد تصادفی می کند. بر اساس داستان زندگی شیلدز گرین.