اندکی پس از آنکه حزب جدیدی با نام بنیانگذاران جدید آمریکا در ایالات متحده به قدرت می ‌رسد، آزمایشی جنجالی به اجرا گذاشته می ‌شود که طی آن ساکنین یک جزیره می ‌توانند طی ۱۲ ساعت بدون توجه به قانون هر کاری که می ‌خواهند انجام دهند و… فیلم اولین پاکسازی، فیلمی اکشن، ترسناک، علمی […]