پنج فارغ التحصیل دانشگاه به این نتیجه می رسند که بهترین راه جبران بی عدالتی‎ ها و نابرابری های اقتصادی و دستیابی به یک زندگی مرفه، سرقت و تصاحب اموال و دارایی های شهروندان ثروتمند شیکاگو است و… فیلم اکو بومرز، فیلمی اکشن، جنایی و درام، محصول سال ۲۰۲۰ کشور آمریکا به کارگردانی ست ساووی […]