ایران و اسپانیا برای راه‌اندازی یک پروژه بزرگ در جزیره هندورابی در جنوب ایران به توافق رسیده‌اند. شرکت‌ها و افراد بسیاری به طمع برنده شدن در این مناقصه شرکت کرده‌اند. مهندس سعید پارسا چندسالی است از همسرش جدا شده و رئیس یکی از شرکت‌های حاضر در مناقصه است و… ایده اصلی فیلمی اجتماعی محصول سال […]