اندر ویگین جوان توسط ارتش بین‌المللی برای رهبری مبارزه با فرمیک‌ها، یک نژاد بیگانه حشره‌وار که قبلاً سعی کرده بود به زمین حمله کند و خسارات سنگینی به بشریت وارد کرده بود، استخدام می‌شود.