فرانک، مردی مجرد که خواهرزاده نابغه‌اش مری را بزرگ می‌کند، با مادرش به نبرد حضانت کشیده می‌شود.