در سال 1825، کلر، یک زن محکوم جوان ایرلندی، یک افسر بریتانیایی را در صحرای ناهموار تاسمانی تعقیب می‌کند تا انتقام خشونت وحشتناکی را که او علیه خانواده‌اش انجام داد، بگیرد. در راه او از خدمات استفاده می کند