پس از مرگ سه کودک مشکوک به کشته شدن توسط گرگ ها، نویسنده راسل کور توسط مادر یک پسر بچه شش ساله گم شده استخدام می شود تا پسرش را در بیابان آلاسکا ردیابی و پیدا کند.