برداشتی آزادانه از مخترع رویایی نیکولا تسلا، تعاملات او با توماس ادیسون و دختر جی پی مورگان، آن، و پیشرفت های او در انتقال نیروی الکتریکی و نور.