دو نفر در زمان های متفاوتی زندگی می کنند؛ سئو-یئون در زمان حال و یونگ-سوک در گذشته. زندگی آنها پس از یک تماس تلفنی به هم مرتبط شده و دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود… فیلم تماس، فیلمی جنایی، ترسناک، رازآلود و مهیج، محصول سال ۲۰۲۰ کشور کره جنوبی به کارگردانی چونگ-هیون لی است […]