این فیلم داستان پسری را روایت می‌کند که به همراه پدرش مسئول یافتن درمانی برای بیماری است که پس از ترسیدن فرد به آن مبتلا می‌شود.