با وجود این عنوان، خانواده Wishbone چندان خوشحال نیستند. در تلاشی برای برقراری ارتباط مجدد به عنوان یک خانواده، مامان و اما یک شب سرگرم کننده را برنامه ریزی می کنند. با این حال، نقشه او زمانی که یک جادوگر شیطانی آنها را نفرین می کند نتیجه معکوس می دهد و همه آنها به هیولا تبدیل می شوند.