خرس‌های بونی و کیانگ سر برهنه در زمان‌های ابتدایی انفجار می‌کنند و دوره‌ای از زمان هیجان‌انگیز و نفس‌گیر را در یک قبیله بدوی تجربه می‌کنند.