برای داستان عاشقانه ظالمانه در مورد بزرگ شدن…و منفجر شدن آماده شوید. وقتی دانش‌آموزان مدرسه شروع به انفجار (به معنای واقعی کلمه) می‌کنند، مارا و دیلن سالمندان برای زنده ماندن در دنیایی که هر لحظه ممکن است برای آنها باشد تلاش می‌کنند.