یک شکارچی به دور از دغدغه‌ های زندگی مدرن، به همراه یک خوک در جنگل‌ های اورگن زندگی می ‌کند. اما وقتی که خوک دوست‌ داشتنی ‌اش به شکل غیر منتظره ای دزدیده می شود، او مجبور می ‌شود تا برای نجات دادن آن، با گذشته خود روبرو شود و… فیلم خوک، فیلمی درام و […]