اکنون طلسم خطرناک و مرگباری که ساکنین شیدی ساید را درگیر کرده و به نابودی کشیده است، آشکار می شود. به همین خاطر، گروهی از نوجوانان تلاش می کنند تا قبل از اینکه دیر شود این نفرین را از بین ببرند و… فیلم خیابان وحشت قسمت سوم: ۱۶۶۶، فیلمی ترسناک و رازآلود، محصول سال ۲۰۲۱ […]