مردی خانواده دوست به نام ری کوپر، پس از مرگ همسرش بر اثر بیماری سرطان، در صدد انتقام جویی از افرادی برمی آید که داروهای مورد نیاز همسرش را از او دریغ کرده اند. ری همچنین تلاش می کند که از دخترش در برابر خطرات پیش رو محافظت کند و… فیلم دختر شیرین، فیلمی اکشن، […]