کری می‌خواهد از درخت آرزو استفاده کند و آرزویش را برآورده کند، اما همه چیز مطابق میلش پیش نمی‌رود. تمام شهر یخ می‌زند و جان همه در معرض خطر قرار می‌گیرد و … فیلم درخت آرزوها، انیمیشنی خانوادگی محصول سال ۲۰۲۰ کشور استرالیا به کارگردانی ریچارد کاسو است و نویسندگی آن بر عهده پیتر آیوان […]