دوری ماهی آبی کوچولو است که از بیماری اختلال حافظه کوتاه مدت رنج می برد. تنها چیزی که او می تواند به یاد بیاورد این است که او زمانی که کودک بوده به نحوی از پدر و مادرش جدا شده است. دوری با کمک دوستانش نیمو و مارلین راهی یک ماجراجویی برای پیدا کردن پدر […]