در پی شیوع یک بیماری ویروسی مرگبار در سرتاسر جهان، مردم تلاش می کنند که راه درمان آن را پیدا کنند. از سوی دیگر، دانشمندی به نام مارتین لاوری و یک راهنما، هنگام سیر و سیاحت در جنگل، اتفاقات هولناکی را تجربه می کنند که… فیلم در زمین، فیلمی ترسناک، علمی تخیلی و مهیج، محصول […]