سال‌ها پس از وقایع The Shining (1980)، یک دن تورنس که اکنون بالغ شده است، باید از یک دختر جوان با قدرت‌های مشابه در برابر فرقه‌ای به نام The True Knot محافظت کند که کودکانی را که قدرت جاودانگی دارند، شکار می‌کنند.