جست‌وجوی دختر ملکه دو برادر از دست رفته را که در دو طرف جنگ بزرگ شده‌اند و اکنون باید بین پیوندهای خانوادگی و اتحادهای سیاسی یکی را انتخاب کنند، دوباره به هم می‌رساند.