یک شکارچی کهنه کار به یک مامور FBI کمک می کند تا در مورد قتل یک زن جوان در یک منطقه رزرو شده بومی آمریکا در وایومینگ تحقیق کند.