در حالی که اسکات لانگ به عنوان یک ابرقهرمان و یک پدر تعادل برقرار می‌کند، هوپ ون داین و دکتر هنک پیم یک مأموریت فوری جدید را ارائه می‌کنند که در آن مرد مورچه‌ای در کنار The Wasp می‌جنگد تا اسرار گذشته خود را کشف کند.