در ساحلی ایتالیا، یک بازمانده از هولوکاست با یک کسب و کار مهدکودک، یک بچه خیابانی 12 ساله را که اخیراً او را دزدیده است، می گیرد.