یک هنرمند بوهمیایی به همراه پسرش از لندن به ایتالیا سفر می کند تا خانه ای را که از همسر مرحومش به ارث برده بود بفروشد.