یک الاغ کوچک اما شجاع و دوستان حیوانش به قهرمانان گمنام اولین کریسمس تبدیل می شوند.