مردی تنها و ساکت مجبور می شود که به خاطر هزینه تعمیر ماشین خود، در یک مرکز تفریحی و خانوادگی کار کند. او به زودی متوجه می شود که در میان عروسک‌ های تسخیر شده و ترسناک، گیر افتاده است و باید راهی برای نجات خود و فرار از این مکان پیدا کند و… فیلم […]