سوپر پلیس گروم با جنایت در سن پترزبورگ مبارزه می کند – یک نبرد سخت. یک هوشیار شروع به کشتن قدرتمندانی می کند که از عدالت فرار کرده اند.