یک لک لک دست و پاچلفتی به نام فرانسیس، پاندای تازه متولد شده‌ای را به اشتباه تحویل افرادی می‌دهد که هیچ ارتباطی با او ندارند. در ادامه، گروهی از حیوانات عازم سفری ماجراجویانه و طاقت‌فرسا می‌شوند تا پاندای کوچولو را به خانه‌اش بازگردانند و… سفر بزرگ، انیمیشنی ماجراجویی، کمدی و خانوادگی، محصول سال ۲۰۱۹ کشورهای […]