هنگامی که دوک مکر یک جواهر معلق از قلعه می‌دزدد، PAW Patrol باید قبل از اینکه شهر برای همیشه گم شود، برای نجات بیاید. ماجراجویی های بلند پروازی برای نجات یک خلبان بدلکاری، یکی از بچه گربه های شهردار و اسکای برای پرواز به کوه جیک.