داستان این درام در ایرلند و در زمان قحطی بزرگ اتفاق می‌افتد، یک تکاور ایرلندی که برای ارتش بریتانیا در خارج از کشور می‌جنگد، در حالی که پست خود را رها می‌کند تا دوباره به خانواده‌اش ملحق شود.