پس از اینکه هومر از خانواده سیمپسون ها، دریاچه شهر اسپرینگ فیلد را آلوده می کند، سازمان حفاظت از محیط زیست تصمیم می گیرد تا شهر را توسط یک گنبد شیشه ای بزرگ بپوشاند و مردم شهر را تا ابد حبس کند و… فیلم سیمپسون ها، فیلمی انیمیشن، ماجراجویی و کمدی، محصول سال ۲۰۰۷ کشور […]