یک دختربچه کوچک با همسایه خود که پیرمردی هوانورد است، روبرو می شود و پیرمرد قصه شازده کوچولو را برای دختر تعریف می کند. اکنون پیرمرد از او می خواهد تا دنبال او بگردد و دختر پا به دنیایی می گذارد که همه چیز در آنجا امکان پذیر است و… فیلم شازده کوچولو، فیلمی انیمیشن، […]