راسل پول و جک جکسون در مورد قتل خواننده رپ Notorious B.I.G تحقیق می کنند.