سر گاوین، برادرزاده‌ بی ‌پروا و سرسخت شاه آرتور، عازم سفری مخاطره آمیز می شود تا جنگجویی قدرتمند ملقب به شوالیه سبز را شکست دهد. در این سفر، گاوین با اشباح، موجودات غول پیکر و افرادی توطئه گر روبرو می شود که… فیلم شوالیه سبز، فیلمی ماجراجویی، درام و فانتزی، محصول سال ۲۰۲۱ کشورهای ایرلند، […]