در دنیایی که انسان‌ها و هیولاهای ترسناک در تعادلی ناآرام زندگی می‌کنند، شکارچی جوان آیدن می‌جنگد تا روستای خود را از نابودی یک اژدها نجات دهد.