با خرابکاری دوباره اسکرت، اتفاق های زنجیره ای در کهکشان رخ می دهد که باعث می شود زمین دچار تغییراتی شود و مورد تهدید قرار گیرد. در پی این ماجرا، منی، سید، دیگو و بقیه اعضای گله برای نجات خودشان راهی سفری پرماجرا می شوند و… فیلم عصر یخبندان: دوره برخورد، فیلمی انیمیشن، ماجراجویی، کمدی، […]