آنتونی سوپرانوی جوان درست در میانه یکی از پرتنش ترین دوره ها در نوآرک نیوجرسی بزرگ می شود. دوره ای که خانواده بزرگ او درگیر یک نبرد مافیایی هستند… فیلم قدیسان نوآرک، فیلمی درام و جنایی، محصول سال ۲۰۲۱ کشور آمریکا به کارگردانی آلن تیلور است. نویسندگی فیلم قدیسان نوآرک برعهده دیوید چیس و لورنس […]