شش نینجای جوان به‌نام های لوید، جی، کای، کول، زین و نیا وظیفه نجات دادن جزیره‌ نینجاگو را که در آن زندگی می‌کنند، دارند. در شب آنها جنگجویان ماهری‌اند که با افرد شرور و هیولاها می‌جنگند و در روز نوجوانانی معمولی هستند که با دشمن اصلی‌شان مدرسه، مبارزه می‌کنند و… فیلم لگو نینجاگو، فیلمی انیمیشن، […]