فرزندان هیکاپ و استرید، پس از یافتن دفتر وقایع روزانه استویک، به این نتیجه می‌رسند که اژدهایان، هیولاهایی خطرناک هستند. در ادامه، هیکاپ و استرید تصمیم می‌گیرند که خلاف این موضوع را به فرزندانشان ثابت کنند و… مربی اژدها: بازگشت به خانه، انیمیشنی کوتاه، اکشن، ماجراجویی، خانوادگی و فانتزی، محصول سال ۲۰۱۹ کشور آمریکا است. […]