پدری که همراه خانواده‌اش در سطح پایینی از جامعه قرار دارند، سعی می‌کند روی شهرت جدید پسرش به عنوان پسر نابغه سرمایه‌گذاری کند و… فیلم مردان نابغه، فیلمی کمدی و درام محصول سال ۲۰۲۰ کشور هند به کارگردانی سودیر میشرا است و نویسندگی آن برعهده بهاوش ماندالیا، آبهیجیت خومان، نیرن بهات و نایخیل نیر بوده […]