سرپرست یک یتیم خانه به همراه کودکان آنجا تلاش می کنند تا کمبود بودجه یتیم خانه را تامین و آرامش را برقرار کنند. بنابراین، آنها تصمیم می گیرند تا در یک مسابقه ماهیگیری که جایزه آن مبلغ قابل توجهی است، شرکت کنند و… فیلم معجزه آبی، فیلمی ماجراجویی، بیوگرافی، درام و خانوادگی، محصول سال ۲۰۲۱ […]