پسری جوان به نام سانگ یو، دائما در خواب یک نیروی تاریک و خبیث می بیند و هر بار که تلاش می کند چشمانش را بندد، یک شیطان در خوابش او را می کشد. او به زودی متوجه می شود که از قدرت خاصی برخوردار است و می تواند خودش را از این دردسر نجات […]