«گرو» به خاطر خرابکاری در آخرین ماموریتش مقابل آدم بدی که بشریت را تهدید می‌کرد، از سازمان ضد شرورها اخراج می‌شود و این موضوع باعث سردرگمی او شده است. اما زمانی که سر و کله غریبه‌ای مرموز پیدا می‌شود که ادعا می‌کند برادر دوقلوی گمشده «گرو» است، اوضاع تغییر می‌کند. این دو نفر برای مبارزه […]